Inn Friesland

Geschiedenis

Het pand​

Al in 1920 is het pand gebouwd, oorspronkelijk als boerderij.

Vele jaren later is er een winkel in gevestigd en weer later was het een herberg, vandaar de verwijzing in onze naam naar Inn Friesland.

Vele vermoeide reizigers hebben geslapen in de achterkant van de boerderij en in de voorkant kon men terecht voor een hapje eten,

Later is er een cafe in gevestigd, en alle rouwtjes en trouwtjes van de bewoners van Ternaard vonden hier plaats.

Over het dorp

Het dorp is mogelijk op een terp ontstaan. Het werd in de middeleeuwen bewoond. Het dorp ontwikkelde zich uiteindelijk als een komdorp en was al snel een relatief groot dorp. Het kende ook meerdere states, van Adellijke families zoals het geslacht Reginingen. Zo kende het onder meer de Aylva State.

De oudste vermeldingen van de plaats dateren uit de 9e eeuw. In de 12e eeuw werd in een document uit circa 819 de plaats vermeld als in uilla Tunuwerde. In een kopie document 944 werd het in diezelfde eeuw vermeld als in Tununfurt, opgeschreven door een monnik van het Duitse klooster Fulda, toen het gebied waarin het ligt verkregen was door het klooster.

In 1390 werd de plaats vermeld als to Tunawert, in 1441 als tho Tonawerth, in 1473 als tho Naewerth, in 1505 als Tennaerdt, in 1511 als Tonnaert en in 1718 als Tonnaard. De oorspronkelijke plaatsnaam zou mogelijk kunnen verwijzen naar het feit dat het een (dun en) langgerekte (þunnu) terp was waarop of eventueel bij het dan zou zijn ontstaan. Er wordt ook wel gedacht aan de persoonsnaam Tunno.

Dat de plaatsnaam zou verwijzen naar de goden Thor of Odin wordt minder waarschijnlijk gedacht. De spelling van Tennaard is door een re-interpretatie opgekomen.